top of page

เครื่องกรองน้ำรุ่น เกรซี่

MAKING LIFE EASIER
ครบทุกความต้องการ เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เครื่องกรองน้ำที่ปรับอุณหภูมิน้ำได้ถึง 8 รดับ ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ สามารถกดปริมาณน้ำได้ตามใจคุณ
 

UV Sterilisation
สะอาดปลอดภัยเหนือชั้น ด้วยระบบฆ่าเชื้อ UV sterilisation โดยจะทํางานเมื่อกดน้ําเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ

bottom of page